vaporization

vaporization
noun
1. annihilation by vaporizing something (Freq. 1)
Syn: ↑vaporisation
Hypernyms: ↑annihilation, ↑obliteration
2. the process of becoming a vapor
Syn: ↑vaporisation, ↑vapor, ↑vapour, ↑evaporation
Derivationally related forms: ↑evaporate (for: ↑evaporation), ↑evaporate (for: ↑vapor), ↑vaporize (for: ↑vapor), ↑vaporise (for: ↑vapor), ↑vaporise (for: ↑vaporisation), ↑vaporize
Hyponyms: ↑boiling, ↑clouding, ↑clouding up, ↑smoke, ↑smoking

Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

 • Vaporization — of an element or compound is a phase transition from the liquid phase to gas phase. There are two sorts of vaporization: evaporation and boiling. Evaporation is a phase transition from the liquid phase to gas phase that occurs at temperatures… …   Wikipedia

 • Vaporization — Vap o*ri*za tion, n. [Cf. F. vaporisation.] The act or process of vaporizing, or the state of being converted into vapor; the artificial formation of vapor; specifically, the conversion of water into steam, as in a steam boiler. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • vaporization — 1799, noun of action from VAPORIZE (Cf. vaporize). In same sense M.E. had vaporacioun (late 14c.) …   Etymology dictionary

 • vaporization — /vay peuhr euh zay sheuhn/, n. 1. the act of vaporizing. 2. the state of being vaporized. 3. the rapid change of water into steam, esp. in a boiler. 4. Med. a vapor therapy. [1790 1800; VAPOR + IZATION] * * * Conversion of a substance from the… …   Universalium

 • Vaporization — (Roget s Thesaurus) < N PARAG:Vaporization >N GRP: N 1 Sgm: N 1 vaporization vaporization volatilization Sgm: N 1 gasification gasification evaporation vaporation Sgm: N 1 distillation distillation cupellation cohabation| =>! s …   English dictionary for students

 • vaporization — garavimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Skysčio arba kietųjų kūnų virtimas garais laisvajame jų paviršiuje. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Verdampfung, f rus. парообразование, n pranc. formation de …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

 • vaporization — garavimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Skysčio virtimas garais. atitikmenys: angl. evaporation; vaporization rus. испарение; парообразование …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

 • vaporization — garinimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. evaporation; vaporization vok. Aufdampfung, f; Verdampfen, n; Verdampfung, f rus. выпаривание, n; испарение, n; напыление, n pranc. évaporation, f; vaporisation, f …   Fizikos terminų žodynas

 • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Medžiagos veikimas sočiaisiais garais jos savybėms pakeisti. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok. Abdampfung, f; Eindampfung, f; Verdampfung, f rus. выпаривание, n;… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • vaporization — garinimas statusas T sritis ekologija ir aplinkotyra apibrėžtis Tirpalų koncentravimas, kai virinant išgarinamas tirpiklis. Tirpalai šildomi vandens garais, skysčiais, degimo produktais. atitikmenys: angl. evapourization; vaporization vok.… …   Ekologijos terminų aiškinamasis žodynas

 • vaporization — garavimas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Medžiagos fazinės būsenos virsmas iš kietosios arba skystosios būsenos į dujinę (garus). Kietosios medžiagos garavimas vadinamas sublimacija. Paprastai garavimu vadinamas garų susidarymas virš… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”